Visual Violetti

Erotu eduksesi ja lisää myyntiä!

Visuaalinen markkinointi on kaikkea mitä silmillä näemme. Mitä kuulemme, aistimme ja havaitsemme, kun liikumme yrityksen tilassa sekä sen ulkopuolella.

Yritysilmeeseen kannattaa kiinnittää huomiota kaikilla toimialoilla. Mielikuva ja imago koostuvat monista asioista: väreistä, viihtyvyydestä, siisteydestä, toimivuudesta. Imagosi on kilpailukeinosi: erotu massasta, ole tunnistettava, luo mielikuvia ja elämyksiä.

Visuaalinen markkinointi tähtää myynnin lisäämiseen. Loistava asiakaspalvelu ja yrityksen liikeideaa tukeva myymälä ovat lyömätön yhdistelmä!

Visual Violetti toimii Kuusamossa ja muualla Koillismaalla.

Ota yhteyttä!

info @ kauppakuusamo.fi

© Kuusamon liikekeskusyhdistys ry | web by Davas